Skånearkeologi

Välkommen till Skånearkeologi

Skånearkeologi är ett företag, ägt av Per Sarnäs, som utför arkeologiska undersökningar samt erbjuder arkeologisk rådgivning inom kulturmiljö.

På gång just nu

I samband med schaktningsarbeten kring S:a Maria kyrka i Helsingborg har bl.a. gravar och grundmurar påträffats.

Schaktplan

Läs mer under Projekt.

 

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi